HoangMinhchannel

GEG có lần thứ 2 test cầu

Giá lên
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
GEG trong ngắn hạn đang có dấu hiệu test lại vị trí vùng cầu 19.6 - 19.9, tại vùng này quan sát ta sẽ thấy giá có 2 lần test và đảo chiều ở lần 1, kỳ vọng thời điểm hiện tại, giá sẽ tiếp tục bật trở lại.

Target dự kiến sẽ là 21.6 - 22.7

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex