HoangMinhchannel

GEG - Kỳ vọng hưởng lợi từ quy hoạch điện 8

Giá lên
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
VỀ THÔNG TIN CƠ BẢN

Một trong những dự án điện gió dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho GEG trong năm 2022 - 2023 đó là các dự án LaBang (50MW), Tân Phú Đông GĐ1 (50MW) và VPL Bến Tre GĐ 1 (30MW). Ngoài ra còn có dự án Đức Huệ 2 (49MW) và VPL Bến Tre GĐ2 (30MW) đang được đầu tư có thể sẽ vận hành trong năm 2023.

Quy hoạch điện 8 nếu như được thông qua thì sẽ ưu tiên cho các loại hình năng lượng tái tạo như điện gió, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho sự kỳ vọng cho GEG trong giai đoạn cuối năm 2022 và 2023.

VỀ CẤU TRÚC KỸ THUẬT

Nếu xem xét cấu trúc sóng của GEG hiện tại ta sẽ thấy giá đang tích luỹ về một mũi tam giác với đáy sau cao hơn đáy trước, cho thấy đang có sự tích luỹ và có khả năng sẽ bật tăng trở lại trong ngắn hạn, nếu xem xét phương án giao dịch đối với GEG thì vùng Entry hợp lý nhất sẽ quanh vùng 21.1 - 21.4, tại vùng này có thể cân nhắc mua vào với mục tiêu ngắn hạn tại 23.4 - 23.7.

Các bài viết là quan điểm chủ quan của @HoangMinhchannel - nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ra quyết định đầu tư - thông báo miễn trừ trách nhiệm.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.