HOSE:GEX   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Mục tiêu tiếp theo mua vào củ tôi là vùng giá 183 - 180