HOSE:GEX   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
nếu giá xuống.. tiếp tục mua vào.. nếu tăng ko qua vùng kháng cự sẽ bán hết
Giao dịch đang hoạt động: Tôi đã mua thêm 10% vốn hôm nay