NangSaigon8568

GDL vết chân người khổng lồ

AMEX:GLD   SPDR Gold Trust
Chỉ số của Spdr Gold Trust đã tăng không ngừng nghỉ trong suốt mấy tháng qua sau khi break và retest thành công trend kháng cự trên nến tuần, hiện tại chỉ số đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 129.5-131 và đang có dấu hiệu chững lại.
Xu hướng kế tiếp rất có thể sẽ có 1 nhịp test lại hỗ trợ 129,5-131 trước khi hướng tới taget 150 dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.