dcironcop

GOLD: Trên bờ điều chỉnh?

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Việc liên tục fake break ở vùng kháng cự 1980$ khiến cho GOLD trên khung daily có 2 cặp nến ngày thể hiện lực sell khá lớn (ngày 18/8/2020 và 1/9/2020). Xét một cách đơn giản, GOLD đang chạy mô hình triangle sau khi giảm từ vùng đỉnh 207x$, kèm thêm các yếu tố về price action, vì vậy mình đưa ra nhận định GOLD sẽ có sóng giảm tiếp theo về 186x hoặc thậm chí là 179x. Trước đó có thể có một sóng tăng về 198x để hoàn thiện mô hình triangle trước khi xuống. Các setup trade cụ thể sẽ được cập nhật sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.