buituananh13

Dự báo diễn biến giá vàng theo tuần

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá vàng đã vượt 1500USD/oz và xảy ra điều chỉnh nhẹ sau khi vượt mốc này. Đồng thời ở vùng giá này, vàng đã chạm vào biên trên kênh tăng giá.
Theo nhận định cá nhân, tôi cho rằng giá vàng sẽ xảy ra điều chỉnh nếu tình hình Mỹ - Trung không có diễn biến mới khiến căng thẳng leo thang.
Tuy nhiên, nếu có bất kỳ diễn biến mới khiến các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường tài chính và tìm nơi trú ẩn ở các tài sản an toàn như vàng thì có thể sẽ đẩy giá vàng lên 1560USD/oz (~ tương ứng mức tăng 161.8%) hoặc cao hơn nữa.
Trong trường hợp còn lại, khả năng cao giá vàng sẽ điều chỉnh về vùng 1440 - 1450USD/oz (khoảng biên giữa dải Bollinger Bands ) sau đó đi ngang hoặc tiếp tục rơi về vùng hỗ trợ 1360USD/oz.
Ở biểu đồ ngày, nếu giá vàng không thể vượt vùng 1510USD/oz thì trường hợp điều chỉnh khả năng cao sẽ xảy. Sự phân kỳ giữa đường giá và đường MACD cũng ủng hộ kịch bản này. Khi đó giá sẽ giảm về đường trung bình MA 20 quanh vùng 1460 và swing dần về 1440-1450USD.
Mọi nhận định trên đây là nhận định cá nhân, mong nhận được đóng góp. Xin trân trọng cảm ơn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.