Chana-Trading

GOLD 10/07: Diễn biến vàng sau Non-Farm

Giá lên
Chana-Trading Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Giá vàng tăng nhẹ vào phiên giao dịch đầu tuần và giữ trên mức $1920. Dữ liệu việc làm thấp hơn dự kiến của Hoa Kỳ vào thứ Sáu đã kéo đồng đô la Mỹ giảm mạnh trên diện rộng và mang lại lợi ích cho giá Vàng.

Giá Vàng đã tăng nhanh và dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang trước dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang thể hiện hiệu suất yếu, xu hướng tăng bị hạn chế nhưng dữ liệu NFP có khả năng phục hồi.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) đang dao động trong phạm vi 40,00-60,00, chờ một yếu tố kích hoạt tiềm năng.


Canh Buy GOLD tại vùng giá 1915 - 1918

Stop loss: 1910
Take profit 1: 1925
Take profit 2: 1932
Take profit 3: 1938


Canh Sell GOLD tại vùng giá 1935 - 1933

Stop loss: 1940
Take profit 1: 1926
Take profit 2: 1919
Take profit 3: 1912


Lưu ý: Cài đầy đủ TP, SL ưu tiên an toàn trong giao dịch và chinh phục thị trường.
Bình luận:
USD bị suy yếu mặc dù lợi suất kho bạc vẫn tiếp tục tăng với TPCP kỳ hạn 10 năm đạt gần 4.10% từ mức thấp 3.25% vào tháng Tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.