Chana-Trading

GOLD 07/07: Vàng trước giờ Non-Farm

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD Giá vàng dao động trong biên độ hẹp ngay trên mức thấp hàng tuần (vào thứ năm). Các nhà đầu tư hiện đang xem xét việc phát hành báo cáo NFP quan trọng của Hoa Kỳ trước khi đặt cược định hướng mới.

Giá vàng giảm mạnh vào thứ Năm, đồng đô la Mỹ tăng mạnh nhờ dữ liệu việc làm của Mỹ thúc đẩy cảm giác rủi ro và dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu.

Các số liệu liên quan đến việc làm của Hoa Kỳ (Mỹ) đã gây ấn tượng với thị trường tài chính.

Ngoài ra, số lượng cơ hội việc làm giảm xuống còn 9,8 triệu vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 5, theo báo cáo Cơ hội việc làm của JOLTS. Mặc dù tốt hơn một chút so với dự đoán, nhưng cơ hội việc làm lại trùng khớp với thị trường lao động thắt chặt, tạo điều kiện cho việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Mức hỗ trợ: 1.903,00 1.892,95 1.877,10
Các mức kháng cự:1.922,50 1.930,70 1.945,20


Canh Buy GOLD tại vùng giá 1905 - 1908

Stop loss: 1898
Take profit 1: 1915
Take profit 2: 1922
Take profit 3: 1929


Canh Sell GOLD tại vùng giá 1918 - 1915

Stop loss: 1925
Take profit 1: 1908
Take profit 2: 1901
Take profit 3: 1894

Lưu ý: Cài đầy đủ TP, SL ưu tiên an toàn trong giao dịch và chinh phục thị trường.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.