NangThangTam

CPI thấp hơn dự đoán, Giá Vàng lên!

Giá lên
Theo sau báo cáo về Chỉ số hàng hóa CPI lõi của tháng 8 thấp hơn mức dự đoan cho thấy tỷ lệ lạm phát của hàng hóa tăng lên. Số liệu thực tế thấp hơn dự báo được coi là xu hướng tiêu cực về với đồng USD làm đồng này có động thái giảm, xu hướng tăng của Vàng mạnh hơn dự đoán.
Khuyến cáo các NĐT canh Buy với các mục tiêu 1800~1802 xa hơn có thể là 1808~1810

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.