supertradingman

Đây là phân tích Gold của mình từ ngày 19/08/2019

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Đây là ý tưởng phân tích Gold của mình từ ngày 19/08 đến hiện tại khá chính xác, các bạn có thể tham khảo thêm ý tưởng này để cân nhắc ra vào lệnh cho đúng , chúc các trader thành công nhé.
Ngưỡng Gold sẽ về 1487$-1488$ sau đó thị trường ắc sẽ có tin kéo giá gold theo 1 trong 2 hướng :
- 1 à lên thử lại ngưỡng mức 1533$
- 2 là phá ngưỡng 1487 xuống 1473$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.