PhungThanhVu

Trade Gold theo phương pháp Hộp.

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Phương pháp hợp là một phương pháp mới đem lại lợi nhuận ổn định cho người trade, Quản trị rủi ro ổn định.
Giải thích phương pháp:
Thứ 1: Đúng 8h sáng hàng ngày mình sẽ Post trong nhóm ý tưởng của ngày về xu hướng trong ngày các cản kỷ thuật và phân tích hợp.
Thứ 2: Khi có diễn biến về biến động giá mình sẽ trực tiếp thay dổi chiến lược để phù hợp và vô lệnh đẹp nhất.
Dưới đây là ví dụ:
Ngày 10.09.2021
- Hôm nay có 3 cản trên là 99, 04 và 10; 3 cản dưới là 86, 82 và 76.
- cản xác định là 93.
- Hiện giờ giá đang ở trên cản xác định. với vận động giá và xu hướng hôm qua thì trong hôm nay xu hướng là giảm. giá có thể lên cản trên 1 và cản 2 rồi đi xuống. vùng vào lệnh sell xem xét từ 02 trở xuống, vùng buy xem xét sau khi có biên hộp.
- Biên hộp: 1799.8 - 1792.5, chưa hit biên nào.
=> Phương pháp này 80% xác suất chiến thắng. Những trường hợp như tin cực mạnh hoặc trend mạnh thì nhóm củng đã có chiến lược quản trị rủi ro.
Các bạn hảy thử để có thu nhập ổn định phương pháp này là mới hảy tin và thử.
=> Điều kiện tham gia
1. Đã có tài khoản XM.
2. Tham gia nhóm Zalo miễn phí: 0334979807
Ghi chú: Mình không phải là mội giới nên không cam kết gì lợi nhuận. Lợi nhuận tất cả là của bạn.

Mình sẽ poss phương pháp hàng ngày dưới phần bình luận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.