Forex9999

BUY GOLD quanh vùng 1200$/oz hoặc dưới 1200 càng tốt

Giá xuống
Forex9999 Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Như những phân tích từ trước là Giá Gold sẽ xuống sâu và có thể sẽ tiếp cận vùng 1150$/oz trong năm nay, tuy nhiên Phe Mua có thể canh mua tại vùng 1200 hoặc dưới vùng đó để đánh sóng hồi khoảng 200 pip. Bởi vì nhiều khả năng sau khi xuống vùng 1200 Gold sẽ phai tích luy 1 thời gian dài có thể là 1 tháng trước khi tiếp tục phá đáy
- AE kết hợp với tin và biên độ ngày để vào lệnh, khuyến nghị kèo Buy gold ko nên ăn quá dài chỉ nên ăn sóng hồi bởi vì chưa có dấu hiệu cho việc đảo chiều
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.