NguyenThang33

Các chuyên gia đều phán Vàng lên!!!!

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Giá đang phá mốc chính tại $1320
Có thể giá sẽ tiếp tục phá lên trên nữa với lý do:

- Xu hướng dài hạn vẫn là bullish
- Gần mốc $1320 sẽ là điểm canh mua với rủi ro chính.