canhlinh

Vàng tụt huyết áp

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng hiện tại đã không giữ nổi vùng giá 1500$. Cùng với một loạt dấu hiện khoan nhượng của Trump thì chắc chắn sang tuần, vàng sẽ về 1400$.

Chờ tín hiệu xu hướng của vàng ở vùng giá 1400$ ~ 40T VND.

Tôi đoán trước thềm bầu cử Trump sẽ không mạnh tay được với Trung Quốc, nên chỉ có làm cho nên kinh tế Mỹ ở dạng heatly correction. Giảm nhé để tăng mạnh -> Cử tri sẽ phấn khích. Chính vì thế mà xu hướng vàng từ giờ cho đến trước thềm bầu cử có thể sẽ giảm mạnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.