longgaru

Bẫy giá vàng ngày 15/03/2022

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Ngày thứ 2 đầu tuần vàng đã xác nhận xu hướng đi xuống, các thông tin liên quan đến chiến sự vẫn chưa hồi kết, đồng thời việc vàng đang chạm vùng hỗ trợ mạnh sẽ tạo nên tâm lý đám đông fomo buy vàng, Vì vậy, khuyến nghị nên canh cao sell xuống tránh theo xu hướng đám đông, TP kỳ vọng 183x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.