dcironcop

Chiến lược vàng daily: Moon!

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Cậu vàng với xu hướng tăng chủ đạo, tuy nhiên có thể quay về test khu vực 1408-1413 trước khi đi thẳng lên cản monthly là 15-16xx!
Tuy nhiên vàng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác nên cần theo dõi sát biến động để có chiến lược cụ thể theo thời điểm.
Bình luận: Nếu vàng giữ mức test 1453-1460 như hiện tại thì mai lên thẳng luôn chứ không về nữa
Bình luận: Gold đi thẳng từ 145x lên luôn. Heading to 15xx!