San15-CFD

Nhận Định Xu Hướng Vàng Tại NonFarm

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng trong phiên Mỹ tối nay
Trong tuần này các dữ liệu kinh tế đều thuận lợi cho đồng bạc xanh qua đó tạo áp lực giảm lên Vàng. Thông tin ADP tốt sẽ mở ra một tín hiệu tốt cho NF. Dự báo tháng này đang là 490 nghìn việc làm mới tốt hơn rất nhiều so với 235 nghìn của tháng 8. Một con số việc làm tốt sẽ giúp FED quyết định Tapering rõ ràng hơn. Vàng kì vọng sẽ phá vỡ hỗ trợ 1745

Mang tính chất tham khảo nhé mn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.