Celina2021

Vàng sẽ chạm 1780

Giá xuống
Thị trường rất nhiều biến động, có rất nhiều tin tức trái chiều . Giá vàng mình nhận định nếu phá mốc 1785 1 lần nữa nó sẽ xuống dưới 1780 .

Canh buy : 1782