howtotradeblog

Gold - Di chuyển 2 chiều

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Hiện tại sau những ngày giảm giá liên tục thì Gold đã tạm thời dừng lại, di chuyển với biên độ nhỏ hơn, chủ yếu là sideway.
Trên H1 Gold đang chuyển động trong 1 kênh giá.
Chiến lược hiện tại cho hôm nay có thể canh Buy tại 1805 SL 1801 và canh Sell tại 1816 SL 1820.
Nếu Gold break qua 1800 thì đích đến tiếp theo khả năng là vùng 1790 Gold mới có nhịp phản ứng, tăng nhẹ tầm 100-200pip.
Còn nếu Gold break qua 1820 thì sẽ tiến về 1830-1833 => Vùng hợp lưu của supply zone và Fibo 0.382 trên H1.
Chúc mọi người giao dịch tốt.

Bình luận