XuanTho

XAU/USD - Ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng USD

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục được mở rộng thông qua các chỉ số được công bố vào hôm nay. Chỉ số Final Manufacturing PMI đạt 55,4 so với kỳ trước 54,6 và ISM Manufacturing PMI đạt 60,2 từ mức 58,7 cao hơn kỳ vọng là 58,1. Chỉ số US Dollar lên mức 95.07 tăng 0,64% trong ngày.
Mặt khác, Đặc điểm là nơi trú ẩn an toàn của vàng đã không còn khi giá phá mức 1300$. Tâm lý của các nhà đầu tư cũng giảm lo ngại về chính sách của chính quyền TRumP cũng là yếu tố khiến giá vàng suy giảm. Hiện tại vàng phá mức thấp nhất trong năm 2018 ở mức $ 1242,60.
Về kỹ thuật, Vàng breakout trend và đang giảm mạnh khả năng sẽ về 1200$. mục tiêu này có thể đạt được trong tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.