Elio_Le_111199

Gold tiếp tục sideway trong Davas trước khi break lên đỉnh mới

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Gold sẽ tiếp tục sideway trong hộp Davas trong tuần sau trước phiên điều trần của Powell vào T3 và T4 tuần tới, 16 & 17/6/2020.

Kỳ vọng đầu tư vào tài sản trú ẩn (safe haven assets) như Gold vẫn sẽ tiếp tục tăng khi tầm nhìn ảm đạm của nền kinh tế HOa Kỳ cho tới 2021 sau nhận định của Powell vào cuộc họp FOMC vào T4 tuần này, 10/6/2020. Nhưng cần 1 cú hích để có thể tiếp tục phá đỉnh cũ 1,765 để chinh phục 1 đỉnh mới.

Kỳ vọng long để tiếp tục nhưng vị thế buy nên thiết lập ở vùng an toàn 1,72x.

Chúng tôi kỳ vọng buy tại 1,720 - 1,723

⛔️Stop: 1713
🎯Target1: 1755
🎯Target2: 1765
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7

Bình luận