Elio_Le_111199

Gold tiếp tục sideway trong Davas trước khi break lên đỉnh mới

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Gold sẽ tiếp tục sideway trong hộp Davas trong tuần sau trước phiên điều trần của Powell vào T3 và T4 tuần tới, 16 & 17/6/2020.

Kỳ vọng đầu tư vào tài sản trú ẩn (safe haven assets) như Gold vẫn sẽ tiếp tục tăng khi tầm nhìn ảm đạm của nền kinh tế HOa Kỳ cho tới 2021 sau nhận định của Powell vào cuộc họp FOMC vào T4 tuần này, 10/6/2020. Nhưng cần 1 cú hích để có thể tiếp tục phá đỉnh cũ 1,765 để chinh phục 1 đỉnh mới.

Kỳ vọng long để tiếp tục nhưng vị thế buy nên thiết lập ở vùng an toàn 1,72x.

Chúng tôi kỳ vọng buy tại 1,720 - 1,723

⛔️Stop: 1713
🎯Target1: 1755
🎯Target2: 1765

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.