Celina2021

Vàng sẽ lên ngược trở lại

Nếu bạn là 1 trader ngắn hạn trong ngày và quan tâm đến vàng thì theo dự mình vàng sẽ xuống 1700 và tăng ngược trở lại 1800 trong tuần này