AnalysisEagle8x

Vàng Nên Quan Sát Hành Động Gía Khó Đoán.

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng vào đầu phiên thứ 2 đã hồi lại 1 ít nhưng chưa đủ lực tăng lại. Hầu hết thông tin đầu phiên không nhiều. Giao dịch hiện tại vị thế vào lệnh BUY đang chiếm 60%
Nhưng bắt dao rơi lúc này có nên hay không.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.