GKFXPrimeVN

Chiến lược buy Gold đến 14/12/2018

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Dựa vào phân tích kỹ thuật, kết hợp với sự sụt giảm trên thị trường ck Hoa Kỳ, tối nhận định Gold sẽ tăng mạnh và đạt $1257/oz