dcironcop

GOLD chờ sell.

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Chờ sell gold vùng 1483.