canhlinh

Vàng đang phân kỳ.

Đào tạo
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Nhìn vào khung thời gian 3D bạn sẽ thấy vàng đang phân kỳ.

Tuy nhiên ở các khung thời gian nhỏ hơn thì đang có xu hướng tăng. Vì thế tôi chưa bán vàng ở giá này. Ở khung 1D thì vẫn nằm trên SMA25.
Tôi đoán sẽ có một pha bull trap đặt ngưỡng 1600$ trước khi quay đầu.

Vẫn chờ bán vàng thật ở giá 45T.
Bình luận: Cuối cùng theo đéo lên được 45T nên mình đã bán ra ở 42. Chờ đợi tín hiệu của Trump ở 40T