canhlinh

Vàng đang phân kỳ.

Đào tạo
canhlinh Pro Cập nhật   
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Nhìn vào khung thời gian 3D bạn sẽ thấy vàng đang phân kỳ.

Tuy nhiên ở các khung thời gian nhỏ hơn thì đang có xu hướng tăng. Vì thế tôi chưa bán vàng ở giá này. Ở khung 1D thì vẫn nằm trên SMA25.
Tôi đoán sẽ có một pha bull trap đặt ngưỡng 1600$ trước khi quay đầu.

Vẫn chờ bán vàng thật ở giá 45T.
Bình luận:
Cuối cùng theo đéo lên được 45T nên mình đã bán ra ở 42. Chờ đợi tín hiệu của Trump ở 40T

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.