Elio_Le_111199

👑 GOLD 2/9/2021 tiếp tục sideway biên hẹp đợi dữ liệu việc làm

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#GOLD 2/9/2021 TIẾP TỤC SIDEWAY BIÊN HẸP ĐỢI DỮ LIỆU THẤT NGHIỆP & NF

Mến 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 quý anh chị và 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛,
Cℎ𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 Profile Tradingview của tôi, nơi tôi chia sẻ các ý tưởng về giao dịch của mình trên thị trường, những nhận định cá nhân và các kiến thức hữu ích mà tôi đã tích luỹ được.
𝑇𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐸𝑙𝑖𝑜 𝐿𝑒, hi𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 1 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 (a 𝑓𝑢𝑙𝑙-𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟), 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 1 𝑁ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ cá nhân (a retail Investor).


Thị trường hôm qua đã có pha lên kiểm tra lại kháng cự 1,818 - 1,820, sau đó đột ngột quay đầu giảm trở lại (false break) chứng tỏ lực bán vẫn còn mạnh. Số liệu "choảng nhau" giữa báo cáo ADP và các dữ liệu khác làm các NĐT bối rối đưa giá về vùng cân bằng 1812 - 1,814.

Từ đây đến trước Non-Farm tối T6 3/9/2021, có thể xem vùng 1,818 - 1,820 là vùng kháng cự chính thiết lập cho xu hướng sideway down hiện tại.

#TAanalysis 🔥 GOLD có thể duy trình tiếp tục về kiểm tra lại các vùng thấp hơn tại 1,798 - 1,804 với biên dao động chính tương đối hẹp (1,806 - 1,818) đợi các dữ liệu tiếp theo của tuần.

#Tradeplan Chiến lược trong ngày như cũ

DƯỚI BUY LÊN, TRÊN SELL XUỐNG

Vùng sell an toàn: 1,815 - 1,818, SL 60-80 pips (>= 1,824)
Nhắm tới các vùng TP1 1,808 - 1,810 — TP2 1,804 - 1,806,

Vùng buy an toàn: quanh 1,804 - 1,806, nếu giá có phản ứng bật tại vùng này, SL 60-80 pips (<= 1,798)
Nhắm tới TP1 1,810 - 1,812 — TP2 1,815 - 1,817


***
🔆🔆🔆 𝗠𝗼̛̀𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗹𝗶𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗱𝗼̃𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴𝘃𝗶𝗲𝘄 𝘃𝗮̀ đ𝗼́𝗻 𝘅𝗲𝗺 𝗰𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗯𝗶𝗲̂́𝗻 𝗰𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴. 𝗫𝗶𝗻 𝗰𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻.

⚡️ Happy trading ⚡️ All

--------------------------------------
⭐⭐⭐ Hy vọng nhận được sự đóng góp và trao đổi của các bạn bằng việc comment vào bên dưới để nhận được nhiều ý kiến đa chiều hơn.
Khi bạn có thể trình bày được quan điểm của mình, chúng tôi tin là bạn cũng thêm phần tự tin và củng cố cho nhận định của mình.

⭐⭐⭐Nhấn theo dõi tôi trên tradingview để được cập nhật nhiều nhận định và phân tích về GOLD , GBPxxx, EURxxx, Cryptos và Stocks.

⚡️ TOGETHER WE WORK, TOGETHER WE WIN ⚡️
Bình luận: Sell GOLD 1,815 - Hit TP2 ở 1,804.xx - LỒI MỒM 110 pips - Chúc mừng các bạn
Bình luận: Ai tận dụng phản ứng bật giá ở TP1 để vào buy 1,806.xx đúng theo chiến lược, lên chốt ở vùng TP1 1,812.xx vẫn bỏ túi 60 pips nhé.

Chúc mừng các bạn.
_______________________
🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:
𝐂𝐨̀𝐧 đ𝐨̛̣𝐢 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐦𝐚̀ 𝐤0 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚

⭐⭐⭐ 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 𝐙𝐀𝐋𝐎: https://bit.ly/2OFy7R7

Bình luận

Ai tận dụng phản ứng bật giá ở TP1 để vào buy 1,806.xx đúng theo chiến lược, lên chốt ở vùng TP1 1,812.xx vẫn bỏ túi 60 pips nhé.

Chúc mừng các bạn.
Phản hồi
Sell GOLD 1,815 - Hit TP2 ở 1,804.xx - LỒI MỒM 110 pips - Chúc mừng các bạn
Phản hồi