NguyenThang33

Vàng - Vẫn canh sell đc nhé ae

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Vàng sẽ vẫn tiếp tục đà down trend. Chúng ta có thể vào lệnh sell ở gần mốc $1275 - $1279. Và đặt TP ở mức $1269

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.