Viettrader_General

Vàng sideway trong biên độ <2% 20072020

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD
Vàng vẫn nằm trong vùng sideway
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.