Dudoanthitruong

Dự đoán giá Vàng 10-14/06/24 ( Cập nhật #1 )

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Dự đoán giá Vàng 10-14/06/24 ( Cập nhật # 1)
Bán tại 2350. SL: 2400. TP: 2300.

⭐️Khuyến cáo: Chiến thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.