TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Gold khà năng sắp kết thúc sóng giảm . Chờ cơ hội mua lên .