PuppyGold

Lệnh Sell nhỏ trong hôm nay ngày mai.

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Lệnh Sell quanh 1733-1735. Tp 1728-1722
Bình luận: Đã có lợi nhuận 30pip giá hiện tại 1732. Canh tp hoặc dời sl về vùng có lợi nhuận để chờ đợi thêm