eaabram

Vàng canh MUA vùng 1292 1293

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Canh mua vàng vùng 1292 , 1293 nhưe trên biểu đồ, chốt trước 11h đêm tại 1296