GAMOFX

KỊCH BẢN GOLD DÀI HẠN

TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
xin chào, mình là GAMOFX.
đây là kịch bản dài hạn của tôi với GOLD- xin lưu ý chart theo dõi là dài hạn, chart W.
+ D1 đang được hỗ trợ bởi tín tức, điều này khiến chart chạy mạnh hơn, tuy nhiên dài hạn W thì vẫn rất tôn trọng OB với 2 mức giá 1966 và 1996.
+ hãy kiên nhẫn với chiến lược sell, 1 là bắt đỉnh OB 1996 + cấu trúc đảo chiều BOS để cố định SL

+ 2 là đợi nhịp fakey xuất hiện kênh giá ,

* Dù là kịch bản nào đi chăng nữa hãy follow tôi sẽ cập nhật GOLD cho bạn khi có tín hiệu rõ ràng và xác nhận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.