NhatHoai

Phân tích Vàng-FX Bob Volman Price Action | Cơ hội mới | 25/7

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
#VÀNG H4
Kèo buy vàng kết thúc với 2.4R lợi nhuận. Sau sóng tăng thì vàng lại chuyển sang trạng thái đi ngang. Tiếp tục chờ đợi

#USDCHF H4
Giao dịch sell dừng lỗ với thiệt hại -0.7R. Đây là thiệt hại tối thiểu vì không thể dời Sl sát hơn được nữa. Với 1 phương pháp breakout, chúng ta sẽ thường xuyên mua tại đỉnh và bán tại đáy, anh chị hãy làm quen với điều đó

#EURJPY H4
Kèo buy rất tốt với 2.7R lợi nhuận cuối. Không quá ngạc nhiên khi signal bar nằm chính xác tại tin JPY, giống như báo trước là giá sẽ di chuyển mạnh sau tin vậy. Giao dịch này đẹp tuyệt

#AUDCHF H4
Chờ đoạn nén với biên trên để buy, một lần nữa, signal bar tiềm năng có thể nằm ngay tin AUD. Dĩ nhiên chúng ta phải đợi tin qua đi rồi nến đóng cửa mới thực hiện giao dịch

#NZDJPY H4
Đoạn nén dưới kháng cự có dạng mô hình VCP của Mark Minervini, xuất hiện rất thường xuyên trên thị trường chứng khoán. Chúng ta có 1 khoảng không rất rộng rãi để dời SL trước khi tin JPY đến

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.