AnalysisEagle8x

Gold sideway nhưng vị thế Sell đang mở.

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Tin tức thì khỏi nhận định thì anh chị cũng biết là toàn cầu đang cố gắng chống dịch Covid19 kinh tế đang dần hồi phục. Trái phiếu Mỹ vẫn đang tăng.
Nhìn biểu đồ lao xuống như vậy khả năng quay về 16x là khá cao nhưng lực bán sẽ là bao nhiêu sẽ dừng ?
*Anh chị có thể buy các vùng 1714-1710 và để SL 1708
*Hiện tại sideway các khung giá 1700-1710-1730 Anh chị sẽ sell nếu có vùng giá tốt như 1740-1730 thả diều.
TP1 1677 KHÔNG Break thì buy lại SL 3$
TP2 1656
TP3 15X
Nhận định mang tính chất theo phân tích kỹ thuật và hạnh động giá cả. Anh chị có thể tham khảo.
Để được tư vấn thêm về phương pháp và nhận tài liệu kỹ thuật : Nguyen Tuan Anh (Eagle kills the shark) FB

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.