VanDaria

Vàng tiếp tục tăng sau khi break down trendline

Giá lên
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
Xin chào! Tôi là Vân Daria.

Tuần trước Vàng có pha tăng ngoạn mục ở ngày cuối cùng của tuần để break down trendline như trên hình đồng thời vượt qua resistance 1910

Chiến lược trade Vàng là buy tại 1910 (resistance trở thành support), chốt lời tại 1 trong các kháng cự phía trên 1973 - 1992 - 2015, dừng lỗ 1863

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả. Hẹn gặp lại ở chiến lược sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.