Elio_Le_111199

GOLD tích lũy trong vùng tam giác cho đến khi có diễn biến mới

Giá xuống
TVC:GOLD   CFDs VÀNG (US$/OZ)
GOLD khung H4 đang tạo ra Symmetrical Triangle như hình vẽ, trong lúc đợi các diễn biến thị trường tiếp theo.

Mô hình ở vị trí này kỳ vọng tích lũy cho 1 cú giảm tiếp theo sâu hơn đáy cũ ở 1,850$, có thể về vùng hỗ trợ cứng 1,818 - 1,800.

Hiện tại áp lực bán xuống vẫn còn lớn, nên vẫn kỳ vọng vàng sẽ quay lại test lại vùng 1,86x trong hôm nay hoặc tuần sau.

#GOLD Sell in 1,878 - 1,88x
⛔️Stop: 1,896
🎯Target1: 1,86x - 1,857

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
⭐⭐⭐ 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣: t.me/+FsPn2KD7HZ0zYjQ9
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.