TraderViet

Thương vụ đầu tư cổ phiếu Google ngày 07/12

Giá lên
NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Class A
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Google đang tự phát triển chip cho các sản phẩm phần cứng liên quan và có thể sử dụng nó cho Pixel thông minh vào năm sau.

Điện thoại di động. Bộ vi xử lý do Google tự phát triển có tên mã là Whitechapel, dựa trên kiến trúc Arm, với 8 lõi và do Samsung sản xuất trên quy trình 5nm. Báo chí nước ngoài cũng cho biết, Google đã nhận được mẫu vi xử lý Whitechapel, ngoài smartphone Pixel, nó cũng có thể được sử dụng trong các máy tính xách tay chạy Chrome OS trong tương lai.

Mua vùng 1802
Cắt lỗ vùng 1777
Chốt lời vùng 1866

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.