mrhenry

GRT/USDT quá đẹp để múc

BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
- Đã break out và test lại vùng hỗ trợ
- D1 có EMA 21 hỗ trợ.
- Nhìn setup anh em tự cân nhắc
Đây là ý kiến cá nhân miễn trừ trách nhiệm
Bình luận: đã nhúc nhíc 10% anh em