dinhchien

4 mã có giảm giá theo Supertrend 27/1/2022

Giá xuống
BINANCE:GRTUSDT   GRT / TetherUS
* Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ: Phá sóng điều chỉnh tăng mở lệnh Sell theo Khung 4 giờ.
* Strategy trừ hoa hồng theo Binance future: 0.06%/lệnh.
- Tác giả đang sử dụng giao dịch tự động.