PhamLocFx

Mua cổ phiếu Goldman Sachs

Giá lên
NYSE:GS   Goldman Sachs Group, Inc. (The)
Xu hướng giảm đã kết thúc, giá hình thành xu hướng tăng mới và tạo mô hình tam giác tăng.

Bình luận