startryu

HAG - 1 deal ngon để nắm giữ dài hạn

Giá lên
startryu Cập nhật   
HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Thật sự mình rất ít tham gia vào TTCK VN
tuy nhiên mình vẫn chọn 1 vài CP để nắm giữ dài hạn

Cả năm nay ko thấy CP nào tốt để nắm giữ, toàn là đi đến cuối chu kỳ trend tăng,

Hôm nay nhìn thấy HAG có dấu hiệu tăng rất tốt

Phân tích theo Trend
Khung W , giá đã Break mạnh mẽ Keylevel W (vạch vàng)
Chứng tỏ xu hướng Tăng bắt đầu
Chúg ta ko FOMO
đợi giá quay lại retest, và để các nhóm đầu tư những năm 2017-2019 sợ hãi thoát hàng, giá sẽ giảm về 8000, 7000 và đây là lúc chúng ta tham gia vào

GIá Entry 1 : 8000
giá Entry 2 : 7000
SL : 6400
TP 1 : 30.000
TP 2 : Theo dõi thêm

RR 1/14

1 tỷ lệ hấp dẫn, cần 1 khả năng quản lý rủi ro
Bình luận:
Giá HAG tăng nhanh quá, nhưng quyết ko FOMO
Chờ giá về 2 vùng đẹp là 8600 và 7000
giá ko hồi về thì thôi chúng ta coi như hụt ăn
Bình luận:
HAGL bắt đầu rớt rồi
mọi người chuẩn bị súng ống nhé !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.