HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HBC đang có tín hiệu tăng trở lại mạnh mẽ sau khi phá vỡ không thành công vùng hỗ trợ 14.6 - 15.1 vào ngày 31 tháng 5, tín hiệu ngay lập tức sau đó đã hình thành mô hình FalseBreakout, báo hiệu xu hướng tăng trở lại có khả năng xảy ra trong ngắn hạn.

Hiện tại, giá đã retest về khu vực này lần nữa và đang có lực cầu tương đối mạnh cao hơn mức trung bình, chúng ta có thể mua vào với giá mục tiêu 18.9 - 19.5.

Cắt lỗ nếu giá đóng cửa dưới 14.15.

📞 Contact & Zalo: 0941.14.8679
👉 Nhóm phân tích: t.me/FASTVNINDEX

👇 Tradingview là nơi Minh chỉ nhận định về kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu như Vĩ Mô/Cơ bản doanh nghiệp, anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo tại các kênh 👇. Trân trọng!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.