Phamdong1969

Hget/USDT gần hoàn thiện vùng tích lũy

Giá lên
FTX:HGETUSDT   Hedget / USD Tether
Hget sau khi chào sàn đã mất 87% giá trị do những trò đấu giá Fomo của sàn giao dịch FTX thổi giá quá cao so với giá bán Pre.
Tính thời gian tích lũy Hget đã đi ngang được 122 ngày tương đối đủ để nhà đầu tư nhỏ lẻ cắt lỗ.
Hiện nay giá Hget đang đối mặt với ngưỡng kháng cự cơ bản tại vùng 4.9$. Nếu vượt được vùng này giá Hget sẽ lên các mức kháng cự tiếp theo tại 8.2$ - 10.7$ và 12.5$.
Nếu trường hợp không phá được ngưỡng kháng cự này ( 4.9$ ) thì giá sẽ quay về 2.9$ và thấp nhất là 2.3$
( Lưu ý diễn biến của thị trường chung sẽ ảnh hưởng tới giá các đồng coin đơn lẻ ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.