UnknownUnicorn28720704

HNX vẫn tăng trong tuần tới

Giá lên
HNX:HNXINDEX   HNX Index
Sau lần cố gắng tạo đỉnh qua quá trình phân phối nhưng thất bại vào đầu tháng 7, HNX đã tăng rất nhiều đến hiện tại dù lực tăng đăng giảm do quá trình co cung giãn ra dần nhưng vẫn còn đủ lực để giá sẽ tăng tiếp trong suốt tuần này và hết tuần sau, sau đó nữa đà tăng sẽ được củng cố hay tự phân hủy qua sự Cân nhắc rót vốn của các dòng tiền lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.