binancash

Đây là kinh nghiệm chia sẻ để tham khảo khi chơi chứng khoán Mỹ

NASDAQ:HOOD   Robinhood Markets, Inc.
Tôi đã thẽo dõi chứng khoán Mỹ trong 2 tuần vừa rồi và thấy rằng:
  • Có những stock đi xuống, có những con đã giảm dưới mức giá IPO ví dụ HOOD
  • NDAQ có lúc tăng trên 500 điểm hôm sau giảm 200 điểm rồi cuối ngày tăng lên 100 điểm, hoặc hôm trước giảm 500 điểm hôm sau tăng 300 điểm rồi cuối ngày giảm 200 điểm. Với sự bất ổn này những ai chơi options sẽ bị cháy sạch tài khoản
  • Vô cùng khó đoán trend của thị trường nên cứ vào là thua

Vậy tại sao có hiện tượng này?
Có phải đây là correction không? Theo tôi đây là bear market vì nhiều yếu tố nhưng có lẽ sắp đến bầu cử giữa kỳ nên thị trường biến động rất lớn. Do vậy trong lúc này anh em nên dừng chơi theo dõi, đừng thấy stock xuống quá thấp mà nhảy vào, có thể thắng đó nhưng tiềm tàng rửi ro rất cao.

Trên đây là kinh nghiệm tôi đút kết được để tránh tài khoản bị thua mà mất cơ hội tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.