HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
305 lượt xem
2
Mở lệnh: 54.4k
- Lý do: fomo theo giá thép
+ Mua tại nến búa ( pinbar ) :bật lên từ gáp với thanh khoản cao.
+ Mua theo trend tăng: Week > day
Quản lý rủi ro:
- Cắt lỗ : 5.5 % (Giảm tỷ tron5ng 1/2) giá cắt xuống ema10 với thah khoản cao).
- TP: 3R (62.2k)
Thời gian chạy giá: 30 ngày
==tobeconinue..