HoangNgocThanh

PHÂN TÍCH CỐ PHIẾU HPG 2023 - 2024

HOSE:HPG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Sau khi giá HPG về lại vùng 12, do những lý do khách quan.
Hiện tại giá đã bật mạnh tăng trở lại.\
Các yếu tố cơ bản của HPG vẫn đang cực kỳ tốt, và việc quay trở lại vùng giá đỉnh là việc sớm muộn
Tôi đánh giá trong 2 năm tới giá sẽ quay trở lại vùng đỉnh và bứt phá trong những năm tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.